Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi
ANKET AÇIKLAMALARI

Değerli Paydaşımız,
Aşağıda sunulan anket, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları kapsamında bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir. Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

1.
1.* Size uygun seçeneği işaretleyiniz

2.* KÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile en son ne zaman iletişime geçtiniz?

3.* KÜ Bilgi İşlem Hizmetlerini kullanma sıklığınız nedir?

4.* KÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile hangi kanallardan iletişime geçiyorsunuz?

2. Memnuniyet Değerlendirme Soruları
Memnuniyet Değerlendirme Soruları
1: Kesinlikle Katılmıyorum
2: Katılmıyorum                            
3: Kararsızım                                                    
4: Katılıyorum                                
5: Kesinlikle Katılıyorum

(Lütfen yukarıda belirtilen değerlendirme ölçülerini kullanınız. Hizmet almadığınız konularda fikrim yok seçeneğini seçiniz.)
5. Soruları boş bırakmayınız.
  1 2 3 4 5 Fikrim yok
1.* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı genel anlamda teknik konularda soru veya sorunlarıma çözüm sunabilmektedir.
2.* Bilgi İşlem Personelinin genel tutum ve davranışı iyi ve çözüm odaklıdır.
3.* ÜBYS Destek Sistemi (https://ubys.kastamonu.edu.tr/HelpAndSupport/Index) işlevsel ve kullanıcı dostudur.
4.* ÜBYS Destek Sisteminde (https://ubys.kastamonu.edu.tr/HelpAndSupport/Index) oluşturduğum taleplere yanıt alıyorum.
5.* Personel bilgisayarı ile ilgili arızalara sağlanan teknik destek yeterlidir.
6.* Bilgi İşlem personeli ile iletişim sağlama yolları yeterlidir. (e-posta, telefon, ÜBYS Destek vb.)
7.* Üniversitemiz kablolu internet hizmeti yeterlidir.
8.* Üniversitemiz kablosuz (wi-fi) internet hizmetinden (Ku_Personel, Ku_Ogrenci, eduroam vb. ) memnunum.
9.* Akademik çalışmalar, otomasyonlara erişim vb. için üniversitemiz internet hızı yeterlidir.
10.* Personel /Öğrenci kimlik kartları arıza ve işlem hatalarına yönelik verilen cevaplar ve sağlanan destek yeterlidir.
11.* Üniversitemiz otomasyon sistemlerine (ÜBYS) kolay erişim sağlayabiliyorum.
12.* Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen yazılımlar (KUYOS, SBFOYS, GSTFOYS vb.) yeterlidir.
13.* Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) işlevsel ve kullanıcı dostudur.
14.* Üniversitemiz e-posta hizmetinden memnunum.
15.* E-posta ile ilgili taleplerime verilen cevaplar ve sağlanan destek yeterlidir.
16.* ÜBYS ile ilgili taleplerime verilen yanıtlar ve sağlanan destekten memnunum.
17.* Üniversitemiz web siteleri (KÜ Ana Sayfa, Akademik, İdari Birim vb.) işlevsel ve kullanıcı dostudur.
18.* Dahili telefon arızaları ile ilgili sağlanan destek yeterlidir.
19.* Bilgi İşlem’e (mail, telefon vb.) ilettiğim istek, talep ve sorularıma zamanında ve açıklayıcı cevaplar verilmektedir.

3. Görüş ve Öneri
6. Görüş ve önerilerinizi belirtiniz.


Başında * olan sorular zorunludur.